Wat bieden wij aan?

Yoga betekent onder meer: verbinding maken. Wij willen je dan ook bewust leren “verbinding te maken”. Verbinding tussen lichaam, geest en al wat is.

Om dit te leren, oefenen we met wat we het beste kennen: ons lichaam.

We observeren welke effecten er optreden in ons lichaam vóór, tijdens en nà het aannemen van houdingen en het uitvoeren van oefeningen.

Ons lichaam is altijd aanwezig, zodat we ons op élk moment kunnen verbinden met wat is.

In de yogasessies reiken we een geheel van technieken aan en focussen op onze ademhaling om op die manier in evenwicht en harmonie te leren leven met onszelf en onze omgeving.

Yoga is een levensleer en een levenswijze die voor iedereen toegankelijk is, wat je spirituele, religieuze of sociale achtergrond ook is.

We bieden een toegankelijke vorm van yoga aan met eenvoudige oefeningen die iedereen zo intens en zo vaak kan beoefenen als het lichaam toelaat.

Wij streven naar algemene ontplooiing. Het is steeds de bedoeling om contact te houden met je eigen mogelijkheden, welke houding je ook aanneemt. Om met de juiste intentie gestaag, zonder dwang, maar met de nodige alertheid te groeien.

Yoga wordt een levenshouding en vraagt een actieve invulling. Bij voorkeur door dagelijks te oefenen en je niet te beperken tot de wekelijkse yogales.

We hechten veel belang aan bewuste coördinatie van adem en beweging, om te verhinderen dat je jezelf forceert. Meer nog, het laat je toe om op gepaste manier aan te voelen waar je grenzen zijn. Het stimuleert je om jezelf met respect te behandelen.

Hiervoor baseren wij ons op de “Yoga-Sûtra’s” van de oud-Indische wijze Patañjali.

Een sûtra is een kernachtige zin, letterlijk te vertalen als ‘draad’.  Je kan de sûtra’s pas ten volle begrijpen als je de hele tekst gaat verbinden van de eerste tot de laatste ‘draad’.

Deze sûtra’s lopen over een achtvoudig pad dat leidt naar lichamelijke, psychologische en spirituele gezondheid. Hierin wordt een volgorde van het uiterlijke naar het innerlijke beschreven.

De eenvoudigste manier om te ontdekken wat yoga voor jou kan betekenen, is zelf yoga beoefenen, met een open milde geest waarbij je je ervaringen eerlijk doorvoelt.
We zijn hierbij graag je gids.